WIC

De WIC en de VOC waren een product van de overzeese expansie van Holland. De zeventiende eeuw wordt ook wel de gouden eeuw genoemd, door de welvaart en ontwikkelingen op het gebied van handel en wetenschap.
wicDe WIC, de West-Indische compagnie, werd opgericht in 1621. De WIC had als doel rijkdommen te veroveren door middel van kaapvaart en gebieden te veroveren om kolonies van te maken. Ook was een eerste doel om Spanje te bestrijden. Deze compagnie had het alleenrecht op de scheepvaart en de handel met de gebieden West-Afrika en Amerika. Dit werd de zogenoemde driehoekshandel genaamd.

De schepen van de WIC voeren met handelswaar, voornamelijk ijzer, wapens, buskruit en textiel naar Afrika, daar werden slaven gekocht en die werden weer vervoerd naar Zuid-Amerika, waar ze op de plantages moesten werken. Vanuit Amerika voeren de schepen met goederen, voornamelijk suiker, koffie, rum, katoen, zilver en tabak, weer terug naar Nederland.
De belangrijkste handelsproducten voor de WIC waren de slavenhandel, goud, belastingen en kaapvaart.
In 1674 werd de WIC opgeheven door geldgebrek. Gelijk daarna werd de compagnie opnieuw opgericht, die in 1792 werd opgeheven.
De organisatie van de WIC heeft veel weg van de organisatie van de VOC, met het verschil dat de WIC niet zelfstandig mag besturen. De WIC moest altijd eerst toestemming vragen aan de regering, voordat ze oorlog mocht voeren.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s